Müşterinin Yeni abonelik ve Hat taleplerine ile İşletmelerin hat yatırımlarını yönetebilecekleri talep, etüd, imalat, hakediş gibi süreçleri ABYS, CBS gibi bileşenler ile tam entegre yönetebileceğiniz Su/Elektrik/Doğalgaz dağıtım şirketleri için özel olarak hazırlanmış ihtiyaca özel bir çözüm olarak sunulmaktadır.

Müşteri taleplerinizi yönetmek için ihtiyacınız olan her türlü aracı kapsayan ilk ve tek platform.

Müşterinin Yeni abonelik ve Hat taleplerine ile İşletmelerin hat yatırımlarını yönetebilecekleri talep, etüd, imalat, hakediş gibi süreçleri ABYS, CBS gibi bileşenler ile tam entegre yönetebileceğiniz Su/Elektrik/Doğalgaz dağıtım şirketleri için özel olarak hazırlanmış ihtiyaca özel bir çözüm olarak sunulmaktadır.

Süreç tabanlı (BPM- Business Process Management) olarak sunulmakla birlikte Coğrafi Bilgi Sistemi ile bütünleşik, mevcut CBS uygulamanız ile tam entegre çalışmaktadır.

Sahada yapılan etüd/keşif işlemleri sırasında yapılacak olan tüm iş ve işlemler CBS tabanlı Android mobil uygulama ile yapılabilmekte, talep edilen bilgiler doğrultusunda sahada toplanacak müşteri bilgileri, sayaç bilgileri, tesisat bilgileri gibi bilgiler saha ekipleri tarafından anlık sunuculara iletilebilmektedir. CBS bilgileri ile bütünleşik çalışan uygulama kapsamında bina ve hat çizimleri yapılabilmekte, adres bilgileri güncellenebilmektedir.

 

Yapım işlerindeki talep edilen kazı miktarı ile ve gerçekleşen kazı miktarları kolayca yönetilebilir.


İmalat onayları, müşteri bilgilendirmelerinin süreç bazlı otomatik olarak yapıldığı, tahsilat işleminden sonra otomatik olarak imalat işlemlerinin tetiklendiği bir yapı ile tüm iş ve işlemleriniz, süreçleriniz dinamik bir yapıya kavuşmuş olacak.

Saha imalat işlemlerinde İş planlamalarının yapılması ve iş gücü yönetimi için Android mobil uygulama kullanılarak ekiplerinizi ve imalat süreçlerinizi anlık yönetebilirsiniz.

İmalat işlemlerinizin poz bazlı hakediş raporlarını anlık oluşturabilecek, yapım ihaleniz kapsamındaki tüm hakedişlerinizi yönetebileceksiniz.

Müşteri Bilgi Yönetim Sistemleri ile tahsilat, tahakkuk gibi birçok adımda tam entegre bir yapıda sunulan Abonelik Talep Yönetim Sistemi ürünü vazgeçilmeziniz olacaktır.

Yenilikçi yaklaşımlar, akıllı çözümler