Çözümlerimiz ile birçok 3. parti yazılımların entegrasyon işlemleri başarı ile yapılmıştır. Oluşan yeni entegrasyon ihtiyaçları için de servis odaklı yapımız sayesinde kolayca yapılabilmektedir.

PTT/Banka/Ödeme Noktası Entegrasyonu

Bilinen bütün bankalar, PTT ve Ödeme noktaları ile online tahsilat entegrasyonu ve mutabakat çözümleri sunulmaktadır.

PTT ile depozito iade entegrasyonu yapılarak müşterilerin TC Kimlik numaraları ile depozito alacaklarını PTT veznelerinden iade alabilmeleri sağlanmıştır.

CBS Entegrasyonu

Hali hazırda sunmuş olduğumuz CBS uygulaması ile kurumda kullanılmakta olan farklı CBS uygulamaları arasında anlık entegrasyonlar yaparak ortak bir platform üzerinden verilerin güncellenmesi ve kullanımı sağlanmaktadır. Su/Elektrik/Doğalgaz dağıtım hatları ve servis hatları ile adres verileri anlık olarak paylaşılabilmekte ve paylaşılan veri kullanılabilmektedir.

Esri, Mapinfo ile entegrasyonlar yapılmıştır.

E-Devlet Entegrasyonu

Devir abonelik sözleşmesi ve depozito tahsilatı, Fatura sorgulama ve ödeme, Abonelik Fesih, Başvuru Takibi ve İptal, Fatura İtirazı, Kanal Ruhsat Başvurusu konularında e-devlet ile entegrasyon yapılarak müşterilerin işlemlerini interaktif olarak yapabilmeleri sağlanmıştır.,

Web Sitesi Entegrasyonu

İnternet Sitesi üzerinden Borç sorgulama ve ödeme,ara tahakkuk, arıza kaydı, fatura itiraz, kanal ruhsat başvurusu işlemleri yapılabilmektedir.

UYAP Entegrasyonu

Borcunu ödemeyen müşterilerin icra müdürlüklerine iletilebilmesi için gerekli entegrasyon yapılmıştır.

Kargo Entegrasyonu

Borçlu müşterilere gönderilecek olan ödemeye davet gibi bildirimleri PTT kargo ile gönderilerek gönderim durumlarının takibi sistem üzerinden yapılabilmektedir.

AMR Entegrasyonu

Uzaktan okunabilen sayaçlar ile entegrasyonlar yapılarak son endeks verisi alınarak tüketim tahakkuku yapılabildiği gibi alarm verileri de alınarak otomatik iş emri üretilebilmektedir.

EBT Entegrasyonu

SCADA Entegrasyonu

MAKS Entegrasyonu

Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi amacıyla Mekânsal Adres Kayıt Sistemi entegrasyonu yapılmıştır..

UAVT Entegrasyonu

Ulusal Adres VeriTabanı entegrasyonu sayesinde müşterilerimizin adresleri standart bir yapıya kavuşturuldu.

Ön Ödemeli Sayaç Entegrasyonu

Farklı marka ön ödemeli sayaçları ile yapılan entegrasyon kapsamında kart tanımlama, karta yükleme yapma, açma/kapama kartı gibi bir çok fonksiyon tek bir arayüz ile yapılabilmektedir. Karta yapılan yükleme ile aynı anda tahsilat işlemi yapılabilmekte farklı markaları için farklı  programlar kullanımına gerek kalmamıştır.

ERP Entegrasyonu

ABYS tarafında yapılan tüm tahakkuk ve tahsilat işlemleri muhasebe hesap planı içerisinde ilgili hesaplara otomatik aktarılması konusunda gerekli entegrasyonlar yapılarak, kullanıcıların manuel işlem yapmasının önüne geçilmektedir.

Mernis Entegrasyonu

Mernis servisleri kullanılarak protokol dahilinde TC Kimlik numarası sorgulanarak kişilerin kimlik bilgilerinin otomatik olarak alınması sağlandı.

MEGSİS ve TAKPAS Entegrasyonu

Ada/Pafta/Parsel sorgulaması ile coğrafi konumunu elde etmek için gerekli entegrasyon yapıldı.

SMS Entegrasyonu

Müşteriler ile daha etkin haberleşme sağlayabilmek için SMS servisleri ile gerekli entegrasyonlar yapılmış olup, süreç içerisinde her türlü bilgilendirme için SMS gönderilebilmektedir.

e-Mail Entegrasyonu

Müşteriler ile daha etkin haberleşme sağlayabilmek için mail servisleri ile gerekli entegrasyonlar yapılmış olup, süreç içerisinde her türlü bilgilendirme için mail gönderilebilmektedir.

 

Yenilikçi yaklaşımlar, akıllı çözümler