Varlık envanterinin oluşturulması, şebeke üzerinden takibi, işletme maliyetlerinin yönetimi, sözleşme yönetimi, hakkedişlerin yönetimi, ambarlar ve malzemelerin yönetimi, ölçüm noktaları ve ölçüm değerlerinin yönetimini yapabilirsiniz.

 

 VYS

 

Yonca Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi, ayrık veya karmaşık seviyedeki varlıkları yönetmek için yenilikçi bir yaklaşım kabiliyeti kazanmanızı sağlar. Varlık envanterinin oluşmasıyla birlikte kurumsal varlık değerlerinizi takip edebilir, varlıkları coğrafi haritalar üzerinden izleyebilir, varlıklara ait işletme maliyetlerini yönetebilir, ihale ve sözleşmelerin yönetimini yapabilir, taşeronların aylık hakkedişlerinin sistem üzerinden otomatik yapılmasını sağlayabilir, sanal ve gerçek ambarları belirleyerek bu ambarlar üzerindeki malzeme yönetimini sağlayabilir, ölçüm noktalarını belirleyerek ölçüm değerlerinin takibini yapabilirsiniz.


Yonca Kurumsal Varlık Yönetim Sistemiyle birlikte varlıklar üzerindeki kronikleşen arızaları belirleyebilir, bakım planlarını etkin bir şekilde oluşturabilir, oluşan arızalara hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlayabilir, malzeme ve işçilik maliyetlerini takip edebilir, ambar ve malzeme stokunuzu yönetebilir, arızalara müdahale sürelerinin optimize edilmesini sağlayabilir, arıza periyotlarının takip edilerek önleyici aksiyonların alınmasını sağlayabilir, alt yüklenicilere ait sözleşmeleri belirleyerek performans ve hakkedişlerinin takibini yapabilirsiniz.

 

  • Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi
  • Varlık
  • Bakım planları
  • Dokümanlar
  • İş Emirleri
  • Ambar ve Malzeme Yönetimi
  • İhale ve Sözleşme Yönetimi
  • Ölçüm Yönetimi 

 

Teknik Özellikleri

Kullanıcı dostu bir ara yüz üzerinden %100 web tabanlı bir platform üzerinden çalışmanızı sağlamaktadır.
Varlıkların GIS sistemi üzerinden bütünleşik bir altyapı ile tanımlanmasını, iş emirlerinin konumsal olarak oluşmasını sağlamaktadır.
Saha iş gücünün yönetilmesi kapsamında mobil cihazlar üzerinden online / offline çalışabilme kabiliyeti sunmaktadır.
Süreçlerin BPM (iş süreçleri yönetim sistemi) üzerinden tanımlanmasını ve esnek bir yapı üzerinden takip edilmesini sağlamaktadır.

 


E-Katalog

 

Yenilikçi yaklaşımlar, akıllı çözümler